Log in here

Wereld-leren


Concept Wereld-leren

Stichting Wereld-leren streeft naar een duurzame verbetering van onderwijs, opvoeding en kinderopvang door het realiseren van betekenisvolle situaties waarin kinderen leren en ontwikkelen in relatie tot de wereld en de samenleving. Het leven in een democratische samenleving is immers geen vanzelfsprekendheid. Wij vinden het belangrijk kinderen op te voeden tot democratisch burgers door democratische opvoeding en onderwijs.

Hoe dragen wij door opvoeding bij aan democratie? Door de belangen van kinderen en die van onze samenleving bij elkaar te brengen. In de praktijk betekent het dat volwassenen hun pedagogische rol verbinden aan thema’s die voor kinderen interessant en van belang zijn. Kinderen doen niets liever dan spelen, onderzoeken en dingen maken. Pedagogen doen niets liever dan een brede ontwikkeling bevorderen, zoals kritisch burgerschap of verantwoord en duurzaam samenleven. Wereld-leren verbindt die gezamenlijke belangen door middel van thematische activiteiten waarin kinderen deelnemen met hoofd, hart en handen. Voorbeelden zijn het doen van onderzoek, het afnemen van interviews, het maken van een spel of een krant vanuit het thema Meer Taalplezier. Een ander voorbeeld is het inrichten van de eigen omgeving en met elkaar praten over de toekomst van de aarde vanuit het thema Meer Duurzaamheid. En vanuit het thema Meer Democratie filosoferen kinderen over democratie en stemmen ze over een onderwerp dat de school aangaat zoals de keuze van het goede doel of de bestemming van de schoolreis. Het onderzoeken en ervaren van de echte wereld staat steeds centraal. Kinderen zijn eenvoudig te verleiden tot dit soort activiteiten. Volwassenen kunnen leren deze activiteiten op zo’n manier te begeleiden, zodat de horizon van kinderen wordt verruimd. In deze activiteiten leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor hun omgeving en voor elkaar. Wereld-leren wil hiermee een bijdrage leveren aan de pedagogische opdracht en de burgerschapsopdracht van het onderwijs en de kinderopvang.

Het pedagogisch concept van stichting Wereld-leren bouwt voort op het werk van pedagogisch inspiratiebronnen. De belangrijkste richtinggevers zijn de werken van Lev Vygotsky en John Dewey. Stichting Wereld-leren brengt deze beide inspiratiebronnen samen en vertaalt dit naar een pedagogische methodiek voor de educatieve praktijk.

Pedagogisch-didactische uitgangspunten

De belangrijkste vijf pedagogische uitgangspunten van de methodiek van Wereld-leren zijn:

  • leren en ontwikkelen gaat het beste in betekenisvolle, ‘wereld-echte’ activiteiten, met herkenbare vragen en uitdagingen;
  • om echte binding met de dingen en de mensen om je heen op te bouwen is het nodig om te handelen, te spelen, te onderzoeken;
  • kinderen hebben elkaar nodig om te leren en om te leren over de verschillen en overeenkomsten tussen mensen;
  • leren en ontwikkelen vragen om rijke taal en groeibevorderende interacties met de verschillende volwassenen om het kind heen, zowel van professionals als ouders;
  • kinderen die leren reflecteren hebben betere kansen om sociaal vaardig te handelen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen.

Kinderen zijn in deze opzet actieve deelnemers aan de activiteiten. Ze leren veel taal te gebruiken in woord en geschrift en doen spelenderwijs succeservaringen op.

De betrokken volwassenen, leerkrachten en ouders, bouwen een ontwikkelingsgerichte interactie op. Dat wil zeggen dat:

  • belangstelling en een vervolg wordt gegeven aan de inbreng van het kind;
  • tijd genomen wordt om betekenissen van kinderen te herkennen en te verwoorden;
  • kinderen hulp krijgen hun eigen verhaal op te bouwen;
  • kinderen op elkaar betrokken raken als persoon;
  • samen gereflecteerd wordt op verschillende benaderingen en nieuwe elementen.

Stichting Wereld-leren biedt op basis van deze pedagogische methodiek projecten en korte workshops aan voor professionals.
Wilt u weten wat Stichting Wereld-leren voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een gesprek.