Log in here

Taal


Lezen en schrijven zijn voorwaarden om mee te kunnen doen in onze samenleving. Toch is lezen en schrijven niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Anderhalf miljoen mensen in Nederland ondervinden veel problemen met lezen en schrijven. Vijfentwintig procent van de kinderen verlaat de basisschool met een taalachterstand van één á twee jaar. Deze achterstanden worden in het middelbaar onderwijs nauwelijks meer ingehaald. Stichting Wereld-leren zet zich in om laaggeletterdheid te helpen verminderen en vooral ook te voorkomen. De pedagogiek van Wereld-leren is daarbij het uitgangspunt: taalontwikkeling aansturen in activiteiten die voor kinderen betekenisvol zijn en daarbij ouders actief betrekken.

Ons aanbod
Stichting Wereld-leren biedt de volgende workshops aan op het gebied van taal en laaggeletterdheid:

Algemeen:

– Laaggeletterdheid van A tot Z
– Bewustwording en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid
– Samenwerken aan taal met ouders

Project Meer Taalplezier in Rotterdam

Dit inspirerende programma biedt leerlingen én hun  ouders de kans om op creatieve wijze aan de slag te gaan met taal. Het programma draagt bij aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en het vergroot taalplezier. Het geeft scholen concrete handvatten voor het vergroten van ouderbetrokkenheid bij taalonderwijs en biedt leerkrachten nieuwe ideeën om alle ouders te bereiken. Klik hier voor de flyer: Meer Taalplezier Flyer of voor het laatste persbericht: Persbericht Feestelijke afsluiting van Meer Taalplezier

De workshops en projecten worden met u op maat gemaakt. Wilt u weten wat Stichting Wereld-leren voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een gesprek.