Log in here

Pedagogiek


De belangrijkste vijf pedagogische uitgangspunten van de methodiek van Wereld-leren zijn:

 • leren en ontwikkelen gaat het beste in betekenisvolle, ‘wereld-echte’ activiteiten, met herkenbare vragen en uitdagingen;
 • om echte binding met de dingen en de mensen om je heen op te bouwen is het nodig om te handelen, te spelen, te onderzoeken;
 • kinderen hebben elkaar nodig om te leren en om te leren over de verschillen en overeenkomsten tussen mensen;
 • leren en ontwikkelen vragen om rijke taal en groeibevorderende interacties met de verschillende volwassenen om het kind heen, zowel van professionals als ouders;
 • kinderen die leren reflecteren hebben betere kansen om sociaal vaardig te handelen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen.

Concreet vertaalt Wereld-leren deze uitgangspunten naar thematische projecten en programma’s, zoals het project Meer Taalplezier (Meer Taalplezier Flyer) en projecten rondom natuur en milieu en democratie. Binnen deze thema’s wordt aandacht besteed aan de brede ontwikkeling van kinderen: hoofd, hart en handen komen aan bod. Er worden betekenisvolle en uitdagende activiteiten, met voor kinderen haalbare doelen. Wat doen de kinderen? De kinderen:

 • zijn actieve deelnemers aan de activiteiten;
 • leren veel taal te gebruiken in woord en geschrift;
 • doen spelenderwijs succeservaringen op.

Wat doen de volwassenen? Volwassenen bouwen een ontwikkelingsgerichte interactie op, dat wil zeggen dat:

 • belangstelling en een vervolg wordt gegeven aan de inbreng van het kind;
 • tijd genomen wordt om betekenissen van kinderen te herkennen en te verwoorden;
 • kinderen hulp krijgen hun eigen verhaal op te bouwen;
 • kinderen op elkaar betrokken raken als persoon;
 • samen gereflecteerd wordt op verschillende benaderingen en nieuwe elementen.

Stichting Wereld-leren biedt regelmatig projecten en korte workshops aan voor professionals.

Kijk in de agenda voor het actuele programma. Wilt u weten wat Stichting Wereld-leren voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een gesprek.